"V roce 1984 zorganizoval výtvarník Joska Skalník s podporou Jazzové sekce akci Minisalon, kdy vyzval 284 českých a slovenských výtvarníků, aby vytvořili svůj artefakt na volné téma do krabičky 15x15x5 cm. 244 jich tak učinilo a práce dalo k dispozici. Výstava se však pro negativní postoj státních orgánů a perzekuci organizátorů mohla uskutečnit až po roce 1989"

Na konci Playboy  7/1992 Playboy  7/1992